top of page

Polityka zwrotów

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021

Dziękujemy za zakupy w Bevolt.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką zwrotów i zwrotów.

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszelkich produktów zakupionych u nas.

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w poniższych definicjach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki Zwrotów i Zwrotów:

 • Firma (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Bevolt AG.

 • Towar oznacza przedmioty oferowane do sprzedaży w Serwisie.

 • Zamówienia oznaczają żądanie przez Ciebie zakupu od nas Towarów.

 • Usługa dotyczy Serwisu.

 • Strona internetowa odnosi się do www.bevolt.com.

 • Masz na myśli osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

 

Twoje prawa do anulowania zamówienia

Masz prawo anulować swoje zamówienie w ciągu 7 dni bez podania przyczyny. Termin na anulowanie Zamówienia wynosi 7 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo Towar lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie dostarczony produkt.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą jasnego oświadczenia:

 

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego Towaru. Użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do realizacji Zamówienia i nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

 

Warunki zwrotów

Aby Towar kwalifikował się do zwrotu, należy upewnić się, że:

 • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 7 dni

 • Towar jest w oryginalnym opakowaniu

 • Towar jest w oryginalnym stanie!

 • Towar nie był używany ani uruchamiany

 

Następujące Towary nie podlegają zwrotowi:

 • Dostawa Towarów wykonanych według Państwa specyfikacji lub wyraźnie spersonalizowanych.

 • Dostawy Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu ulegają szybkiemu pogorszeniu lub minął termin ważności.

 • Dostawa towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpakowane po dostarczeniu.

 • Dostawa towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu wszelkich towarów, które nie spełniają powyższych warunków zwrotu, według naszego wyłącznego uznania.

Zwrotowi podlegają tylko Towary w normalnej cenie. Niestety Towar w sprzedaży nie podlega zwrotowi. To wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie, jeśli nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

zwracanie towaru

Ponosisz odpowiedzialność za koszt i ryzyko zwrotu Towaru do Nas. Towar należy odesłać na adres najbliższego serwisu, o czym poinformujemy Cię, gdy się z nami skontaktujesz.

 Nie możemy ponosić odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione podczas przesyłki zwrotnej. Dlatego zalecamy ubezpieczoną i śledzoną usługę pocztową. Nie jesteśmy w stanie dokonać zwrotu bez faktycznego odbioru Towaru lub dowodu otrzymania zwrotu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Zwrotów, prosimy o kontakt:

bottom of page